Cariere A&I Consulting

Economist Contabil

Job Economist SeniorScopul general al postului: 

Economistul contabil este persoana care isi desfasoara activitatea in compartimentul financiar-contabil al oricarei unitati publice sau private si acopera partial sau in totalitate activitatile acestuia. 

Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului:

· Este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa
· Foloseste  timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens,
· Se ocupa in timpul de munca exclusive de indatoririle sale ori de sarcini dispuse de sefii ierarhici
· Parcurge toti pasii stabiliti prin intermediul fisei de lucru individualizata pe fiecare client
· Preia documentele primare de la client pe baza PV de Predare Primire pana la data prevazuta in contractul de colaborare
· Analizeaza contabil / fiscal documenete si aplica legislatia in vigoare
· Inregistreaza cronologic si sistematic documentele primare in sistemul contabil
· Verifica corectitudinea inregistrarilor efectuate
· Informeaza clientul cu privire la eventualele neconcordante, deficiente de intocmire, documente lipsa, documente de intocmit, documente de transmis suplimentar
· Urmareste primirea completarilor
· Verifica corelatiile dintre conturi si intre datele contabile si gestiuni –unde este cazul
· Repartizeaza platile efectuate de client la bugetele de stat pe baza fisei de platitor/ dosarului fiscal
· Transmite OP cu taxele de plata catre bugerele statului, la termenele agreate de client
· Pregateste declaratiile fiscale, conform vectorului fiscal a fiecarui client, in termenele legale
· Scaneaza si arhiveaza electronic declaratiile clientilor
· Indosariaza documentele cu care lucreaza si raspunde de arhivarea lor fizica si electronica
· Duce la indeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhica

Vezi aici Fisa Postului >
Specialist Resurse Umane

Inspector resurse umaneScopul general al postului:
Insperctorul Resurse Umane este persoana care Administreaza dosarele de personal,  gestioneaza activitãţile de personal si salarizare

Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului:
· Transmite clientului lista documentelor necesare pentru intocmirea si raportarea in REVISAL a contractelor de munca, a modificarilor la contractele de munca.
· Verifica documentele trimise de client si intocmeste si raporteaza in REVISAL contractele de munca si/sau actele aditionale.
· Verifica pontajele trimise de client si documentele care stau la baza elaborarii pontajelor (cereri de concediu de odihna, fara plata, certificate de concediu medical etc.).
· Intocmeste statul de plata pe baza pontajelor.
· Trimite pontajul impreuna cu fluturasii de salarii respectand termenele agreate cu clientul si conditiile de confidentialitate stabilite cu clientul.
· La cererea salariatilor si in conformitate cu prevederile legale elibereaza adeverinte.
· Administreaza si arhiveaza dosarele de personal.
· Acorda consultanta conducerii firmei si salariatilor in probleme de gestiune a personalului.
· Intocmeste transmite clientului diverse situatii la termenele si forma agreata cu acesta
· Comunica cu clientul in principal pe email, cu CC la expertul contabil responsabil de client si doar ca o exceptie telefonic.
· Raspunde de respectarea termenelor legale de transmitere a declaratiilor si a raportarilor in REVISAL.
 
Vezi aici Fisa Postului >