2017: modificarile legislative si impactul lor

Începutul de an aduce o serie de modificări legislative care au un impact important asupra activității economice. Pentru a înțelege modul în care vă vor influența activitatea în 2017 este important să le detaliem. Prin urmare, am făcut o selecție a celor mai importante modificări, pe care o prezentăm în rândurile următoare.

Introducerea mijloacelor de plată electronice

Legea 206/ 09.11.2016 pentru modificarea și completarea OUG 193/2002, privind introducerea sistemelor moderne de plată, a intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 2017. Aceasta stipulează că persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 de euro, echivalentul în lei, au următoarele obligaţii:

 1. Să accepte ca mijloc de plată şi cardurile de debit şi cardurile de credit;

 2. Să ofere serviciul de avans în numerar la terminalele de plată în baza contractelor încheiate cu instituţiile acceptante şi să acorde avansuri în numerar. Semnul privind acordarea acestui serviciu, precum şi informaţii privind costurile serviciului, trebuie afișate în spații ușor vizibile. Avansul prevăzut se evidenţiază distinct pe bonul fiscal şi nu poate depăşi suma de 200 de lei.

Tranzacţiile privind avansul în numerar se asimilează retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele aferente tranzacţiilor se stabilesc conform contractelor aflate în vigoare între părţi.

Comercianţii pot percepe de la titularul cardului un comision care nu poate depăşi 1% din valoarea avansului acordat. În cazul în care suma existentă în casă, la dispoziţia comercianţilor acceptanţi de carduri, nu acoperă suma solicitată de clientul utilizator de card, acesta va primi suma disponibilă.

Pentru a încheia contractele aferente, persoanele juridice se vor adresa băncilor, care sunt obligate să răspundă solicitărilor în termen de 30 de zile.

Cei care nu respectă prevederile acestui act legislativ vor fi sancționați contravențional. Printre cele mai importante contravenții se numără:

 • lipsa afişării semnului privind acordarea avansurilor în numerar şi a costurilor serviciului - amendă cuprinsă între 5.000 lei - 15.000 lei;

 • refuzul persoanelor juridice de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit şi cardurile de credit - amendă între 5.000 lei - 7.500 lei;

 • distrugerea, deteriorarea sau modificarea tehnică a terminalelor de plată care pot provoca înregistrări eronate sau pot genera fraude - amendă între 20.000-50.000 lei.

Normele metodologice de aplicare a legii nu s-au publicat la data publicării acestui articol (publicarea lor urmează să aibă loc în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare ale actului legislativ, respectiv de la data de 1 ianuarie 2017).

Foarte important de luat în calcul este faptul că persoanele juridice care au montate aparate POS trebuie să ia legătura cu băncile la data apariției legii, pentru încheierea contractelor privind acordarea de avansuri în numerar.

Modificarea valorii salariului minim

O altă modificare importantă este în legătură cu modificarea valorii salariului minim brut garantat. Astfel, începând cu data de 01 februarie 2017, salariul minim brut garantat este în sumă de 1.450 lei. Acesta corespunde unui program mediu lunar de 166 ore, reprezentând 8,735 lei/oră. Noului salariu minim brut de 1.450 lei îi corespunde un salariu net de 1.017 lei și un cost total cu salariatul respectiv de 1.780 lei.

Stabilirea unui salariu de bază mai mic decât salariul minim brut constituie contravenție și se sancționează cu o amendă cuprinsă între 300 și 2.000 lei, sumă aplicată pentru fiecare contract individual la care nu s-a respectat dispoziția din prezentul act normativ.

În anul 2017, avem în aplicare două salarii minim brute, astfel:

 1. suma de 1.250 lei pentru luna ianuarie 2017;

 2. suma de 1.450 lei aplicabilă începând cu luna februarie 2017.

Noi modificări ale Codului fiscal

OUG nr. 3/2017 din 06.01.2017 aduce modificări substanțiale Codului fiscal asupra mai multor categorii de impozite:

 1. impozitul pe profit;

 2. impozitul pe venitul microîntreprinderii;

 3. impozitul pe venitul din salarii;

 4. impozitul pe venitul din transferul dreptului de proprietate – imobile din patrimoniul personal;

 5. contribuția la asigurările sociale – pensii;

 6. contribuția la asigurările sociale de sănătate.

 

Continuarea articolului este publicată în numărul 55 al revistei Today Software Magazine. Pentru a citi mai departe, vă rugăm să accesați acest link: Modificari legislative 2017.

Articol scris de Ioana Varga, expert contabil și managing partner la A&I Consulting.