Servicii de Contabilitate

Sunteți în căutarea unor servicii de calitate? Vă așteptăm cu soluții personalizate de contabilitate, oferite de o echipă de experți contabili și evaluatori cu experiență vastă în domenii diversificate, de la IT la agricultură sau comerț. Împreună cu aceștia veți reuși să contabilizați întregul business, nu doar hartiile. Echipa noastră vă va ajuta să decojiți birocrația din jungla fiscală.
  • Prin apelarea la serviciile noastre de contabilitate vă oferim suport pentru:
 • Înregistrarea contabilă cronologică și sistematică a documentelor primare;
 • Păstrarea evidenței mijloacelor fixe;
 • Calculul amortizării;
 • Evidența analitică și sintetică pentru beneficiari și furnizori a celorlaltor creanțe și obligații;
 • Păstrarea în evidența contabilă a conturilor de trezorerie (bănci, case, avansuri de trezorerie);
 • Întocmirea lunară a balanței de verificare, a registrului jurnal și a altor situații contabile prevazute de legislația în vigoare, cu sprijinul unui expert contabil;
 • Calculul, întocmirea și depunerea decontului de taxă pe valoarea adaugată aferent perioadei fiscale (lunar/trimestrial);
 • Calculul, întocmirea și depunerea de către un specialist contabil a declarațiilor privind impozitul pe profit/ impozitul pe venit;
 • Calculul, întocmirea și depunerea declarațiilor privind impozitele cu reținere la sursă, cu ajutorul unui expert contabil;
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor recapitulative 394, 390 Vies;
 • Întocmirea situațiilor financiare semestriale și anuale (bilanț, cont de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii, note explicative etc.), în conformitate cu legislația în vigoare, și depunerea acestora la organele competente;
 • Pregătirea documentelor pentru inventarierea și evaluarea patrimoniului la 31 decembrie, conform legislatiei în vigoare, cu sprijinul unui expert contabil;
 • Consultanță privind legislația financiar-contabilă legată de obiectul de activitate;
 • Asistarea și reprezentarea, de către un specialist contabil, în fața organelor de control fiscal;
 • Informarea lunară a conducerii societății cu privire la rezultatele financiar-contabile;
 • Întocmirea de rapoarte de contabilitate personalizate solicitate suplimentar de către management.
 • A&I Consulting Cluj va aduce doza de vitamina C din contabilitate. Echipa noastra va oferă suportul necesar pe partea de externalizare a serviciilor de contabilitate, punându-vă la dispoziție contabili cu expertiză și soluții fresh, în pas cu schimbările din legislația românească.
 • Beneficii pentru externalizarea serviciilor contabile:
 • Mai puțină bătaie de cap
 • Vă puteți concentra pe business, nu pe birocrație sau fiscalitate
 • Sunteți la curent cu cele mai importante noutăți fiscal-contabile care vă influențează afacerea
 • Beneficiați de expertiză în domenii diversificate

Ce facem?

 • Livrăm ceea ce promitem și chiar mai mult, depășim așteptările clienților.
 • Identificăm și creăm soluțiile potrivite fiecărui client și le implementăm cu succes împreună.
 • Dezvoltăm relații bazate pe integritate, responsabilitate și onestitate, valori care ne definesc ca indivizi și companie.