Evaluare Bunuri Mobile si Imobile Cluj Napoca - Evaluari Bunuri Cluj

Servicii de Evaluare

Rapoartele de evaluare sunt intocmite respectand Standardele Internationale de Evaluare (IVS), Codul Deontologic al Profesiei de Evaluator si modelul cadru adoptat de catre Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR) si Asociatia Nationala a Bancilor (ARB)
 
Evaluare proprietati imobiliare, terenuri, imobile, apartamente, vile, cladiri de birouri, spatii comerciale si industriale, recolte, fond forestier, depozite minerale, resurse naturale atasate terenului
 
Evaluare bunuri mobile autovehicule, masini, utilaje, echipamente, stocuri, obiecte de inventar, mobilier, licente, brevete de inventii, modele si desene industriale, marci, website-uri, colectii
 
Prezentarea evaluarilor bunurilor mobile si a imobilelor din punct de vedere al scopului pentru care este intocmit un raport de evaluare:
  • Evaluare pentru garantarea imprumuturilor
  • Evaluare pentru raportare financiara/impozitare
  • Evaluare pentru vanzare-cumparare
  • Evaluare pentru fuziuni, majorari capital social, partajari , despagubiri
  • Evaluare pentru lichidari
  • Evaluare pentru vanzare in cazul lichidarilor judiciare si a executarilor silite
  • Evaluare pentru garantarea esalonarii la plata datoriilor bugetare
  • Evaluarea pentru stabilirea valorii de asigurare