Obligatii declarative pentru sanatate si pensie in cazul persoanelor fizice

Această informare se adresează acelor persoane fizice rezidente în România care au realizat în anul 2017 și/sau estimează ca vor realiza în anul 2018 venituri EXTRA SALARIALE, chiar dacă au și calitatea de salariat. Calitatea de salariat nu are relevanță față de obligația plății asigurărilor sociale pentru venituri extra salariale.
 
Dacă o persoană fizică rezidentă în România a realizat în anul 2017 si/sau estimează că va realiza în anul 2018 venituri extra salariale mai mari de 12 salarii minime – 22.800 lei (12 luni X 1.900 lei salariul minim), are obligația să depună la autoritatea fiscală de la adresa de domiciliu, Formularul 600, până la data de 31 ianuarie 2018, declarația privind luarea în evidență ca plătitor de asigurări sociale în anul 2018, persoana fizică având calitatea de asigurat la sistemul public de sănătate sau, după caz, la sistemul public de pensii (la acest link puteți accesa declarația 600).
 
Calculul plafonului are în vedere veniturile nete/normele de venit raportate la numărul lunilor de activitate, etc. calculate conform Codului fiscal, pentru fiecare tip de venit în parte. Excepție: pentru dividende se calculeaza raportat la veniturile burte.
 
Veniturile EXTRA SALARIALE la care facem referire sunt următoarele:

-       venituri din activități independente, unde regăsim în principal veniturile din practicarea unei profesii libere sau a unei meserii, venituri din activități de comerț sau prestări de servicii, venituri din drepturi de proprietate intelectuală/drepturi de autor (art. 68 – 70 din Codul fiscal);
-       venitul din investiții, unde regăsim în principal venituri din dividende, venituri din dobânzi, venituri din tranzacții cu părți sociale și acțiuni, venituri din lichidarea unei persoane juridice (art. 94 – 97 din Codul fiscal);
-       venituri din cedarea folosinței bunurilor – chirii, arendă (art. 84 – 87 din Codul fiscal);
-       venituri din activități agricole, silvicultură, piscicultură, fie că sunt supune tranșelor de venit, fie că se aplică sistemul real (art. 104 -116 din Codul fiscal);
-       venituri din alte surse, cum ar fi venituri din contracte civile, decontarea unor cheltuieli personale ale participanților la societate, etc. (art. 114 – 116 din Codul fiscal);
-       venitul brut din asocierile persoanei fizice cu persoane juridice pentru realizarea unei activități economice (Titlul II, Titlul III, respectiv art. 125 alin. (7) – (8) Codul fiscal).
 
CAS, contributia la pensii, se datorează numai pentru veniturile din activități independente (profesii libere, exercitarea unei meserii, activități de comerț și prestări servicii, drepturi de autor) de către persoanele fizice, care nu sunt exceptate de la plata CAS (persoane exceptate: persoane obligate să se asigure în sisteme proprii de asigurări sociale și pensionarii), si care au realizat în anul 2017 si/sau estimează ca vor realiza în anul 2018 venituri din această categorie, peste plafonul mentionat, acestia având obligația să plătească contribuție la asigurările sociale – pensii având ca bază de calcul cel puțin salariul minim pe economie din anul 2018.
 
Nota: Aceste categorii de persoane au dreptul să își aleagă baza de calcul pentru contribuția la pensii, de la 1.900 lei în sus fără a fi plafonată superior. Procentul de calcul a contribuției este de 25% din suma asigurată.
 
Optiunea bifată este obligatorie pentru tot anul fiscal, cu exceptia situațiilor de stopare a obligativității plății CAS. Situațiile de stopare: persoane exceptate de la plata CAS, suspendarea sau încetarea activității.
 
EX: Dacă o astfel de persoană obligată la plata CAS dorește să se asigure pentru valoarea minimă de 1.900 lei (salariul minim din anul 2018) va completa în Declarația 600, bifând situația în care se află la punctul II. Rubrica Date Necesare pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale si completând la II.3, suma de 1.900 lei pentru fiecare din lunile anului 2018.
 
Valoarea contribuției pe pensii pentru salariul de 1.900 lei per lună este de 1.900 X 12 X 25% = 5.700 lei corespunzătoare pentru întreg anul 2018. Plățile se pot face în 4 rate egale în data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru. Practic, până în data de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25 decembrie se va achita câte o rată de 1.425 lei.
 
CASS, contributia la sănătate, este obligată să o plătească persoana fizică, care nu este exceptată de la plata CASS (la acest link puteți accesa documentul conținând situatiile de exceptare plată CASS) si care a realizat în anul 2017 si/sau estimează că va realiza în anul 2018 unul sau mai multe dintre categoriile de venituri EXTRA SALARIALE definite anterior, iar suma depășește valoarea de 22.800 lei.
 
Atentie: optiunea bifată este obligatorie pentru tot anul fiscal, cu exceptia situațiilor de stopare a obligativității plății CASS. Situații de stopare: persoane exceptate, suspendarea și încetarea activității.
 
Suma de plată pentru contribuția la sănătate este în procent de 10% din salariul minim în anul 2018. Pentru întreg anul 2018 se datorează suma de 1.900 lei X 12 luni X 10% = 2.280 lei. Această sumă se achită în 4 rate egale în data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru. Practic, până în data de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25 decembrie se va achita câte o rată de 570 lei.
 
Situații particulare:
 
- Dacă în anul 2017 o persoană fizică nu este salariată și nici în anul 2018 nu este salariată și nu a realizat venituri dintre cele enumerate anterior, însă dorește să fie asigurată social, această persoană nu este obligată să depună Declarația 600, însă are dreptul să opteze pentru depunerea formularului ca să fie asigurată în anul 2018.
- O persoană fizică nu a realizat niciun fel de venituri extra salariale dintre cele enumerate anterior în anul 2017 și nu a depus Declarația 600 până în 31 ianuarie 2018. În anul 2018 realizează venituri dintre cele enumerate anterior într-un plafon mai mare de 22.800 lei. Această persoană are obligația ca în termen de 30 zile de la producerea evenimentului să depună Declarația 600.
- Dacă o persoană fizică a depus deja Declarația 600, iar pe parcursul perioadei următoare apare un eveniment care se încadrează în situațiile de stopare (exceptare, suspendare sau închidere activitate) a obligațiilor de plată a asigurărilor sociale în această formă, sau a asigurărilor sociale de sănătate,  această persoană va depune, în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului declarația 600, bifând rubricile corespunzătoare pentru stoparea plății asigurări sociale și/sau asigurării sociale de sănătate, după caz și atașând documentele doveditoare.
 
Declarația poate fi depusă și online, fără a avea semnătură electronică, creând un cont pe Spațiul Virtual Privat, pe site-ul ANAF.
 
Link către pagina de înregistrare găsiți aici: https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/
 
Dacă întâmpinați probleme la crearea contului, găsiți un tutorial, creat de cei de la ANAF, aici:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Tutorial_SPV_19092016.pdf .
 
În cazul în care aveți o decizie de impunere mai veche, vă puteți crea contul online, fără a fi nevoie de o deplasare la sediul finanțelor de la adresa de domiciliu.
 
De asemenea, pentru plăti se poate crea cont pe: www.ghiseul.ro. Prin intermediul acestei platforme se pot face plăți online, cu cardul, pentru sumele de plată care vor interveni pe CNP-ul dumneavoastră.
 
Subliniem faptul că obligația depunerii acestei declarații revine fiecărui beneficiar de venituri extra salariale dintre cele enumerate, neexistând nici o obligație a plătitorului de venit de a depune/reține/achita cele două tipuri de contribuții în numele beneficiarului.
 
Vă recomandăm să analizați în detaliu conținutul declarației, pentru a identifica în care dintre situații vă aflați, dacă aveți sau nu obligația să depuneți declaratia până la data de 31.01.2018.
 
In condițiile în care veți considera că aveți nevoie de consultanță din partea noastră pentru a efectua analiza și/sau depunerea declarației, vă informăm ca acest seviciu îl putem oferi contra cost, pentru un tarif de 200RON/CNP. Se va face analiza și/sau depunerea declarației, consultanța putând fi acordată pe mail, telefonic, sau în cadrul unei întâlniri programate.
  
Responsabil din cadrul A&I Consulting cu asistența pentru completarea și/sau depunerea declarației este Consilier juridic Dana Huber, e-mail: dana.huber@aiconsulting.ro+40 799 749 408.