Modificari legislative impozit / Tax law changes

Dragi clienți:

Prin OUG nr. 25/2018 publicat în Monitorul Oficial nr. 291 din 30.03.2018 se aduc mai multe modificări cu impact pentru societățile comerciale.
 
Vă informăm detalii cu privire la 2 dintre cele mai importante modificări:
 
  1. Astfel, începând cu data de 1 aprilie 2018, microîntreprinderile care dețin un capital social de minimum 45.000 lei și cel puțin 2 salariați, pot opta pentru plata impozitului pe profit în locul impozitului pe venit. Opțiunea este definitivă atâta timp cât se păstrează condițiile. În cazul în care una dintre condiții nu mai este îndeplinită, societatea va reveni la sistemul de impozitare a veniturilor microîntreprinderilor începând cu anul următor.

  1.  Sponsorizari efectuate de către microîntreprinderi
 
Ȋncepând cu data de 1 aprilie 2018, cheltuielile efectuate de microîntreprinderi cu caracter de sponsorizare potrivit Legii nr. 32/1994 sunt deductibile din impozitul pe venitul microîntreprinderilor cu până la 20% din valoarea acestuia.
 
Pentru a beneficia de aceasta deducere, beneficiarul sponsorizării trebuie sa fie o entitate non profit şi/sau unitate de cult care este furnizor de servicii sociale acreditat cu cel puțin un serviciu social licențiat.
 
Pentru a vă asigura de natura acreditării furnizorului, vă recomandăm să solicitaţi beneficiarului sponsorizării, certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale. Ȋn lipsa acestui certificat, sumele respective nu sunt deductibile din impozitul pe venitul microintreprinderilor.
 
Deocamdată această condiţie este exprimată în Codul Fiscal doar pentru sponsori societăţi plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor. Nu există modificări pentru deducerea sumelor reprezentând sponsorizări făcute de către societăţile plătitoare de impozit pe profit.
 
În cazul în care cheltuiala cu valoare sponsorizării este mai mare şi nu se poate acoperi din impozitul pe venitul microîntreprinderilor în acel trimestru, aceasta se poate deduce pe parcursul următoarelor 28 trimestre consecutive.
 
Toate societățile comerciale care efectuează sponsorizări, indiferent dacă sunt plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor sau de impozit pe profit, trebuie sa depună o declarație cu beneficiarii sponsorizărilor, până în 25 ianuarie a anului următor.
 
Echipa A&I Consulting

 

Dear customers:
 
OUG no. 25/2018 published in the Official Monitor no. 291 from the 30th of March 2018 brings several impact changes for companies.
 
We inform you details about two of the most important changes, as follows:
 
  1. Starting with the 1st of April 2018, micro-companies that have a social capital of 45.000 RON minimum and at least 2 employees can choose to pay profit tax instead of income tax. The choice becomes definitive as long as all the conditions are met. When one or more of the conditions is no longer met, the company will revert back to paying income tax starting with the next financial year.
 
  1. Sponsorships made by micro-companies
 
Starting with the 1st of April 2018, the costs of micro-companies registered as sponsorships according to Law no. 32/1994, are deductible from the income tax with the limitation of amounting up to 20% from the value of the income tax.
 
In order to benefit of this deduction, the sponsorship’s beneficiary must be a nonprofit organizations and cult units that are accredited suppliers of social services with at least one accredited social service.
 
In order to be certain of the status of accreditation of the supplier, we recommend to request the certification that proves the beneficiary of the sponsorship is accredited as a social service supplier. In absence of such document, the costs with sponsorships are not deductible from the income tax.
 
For the present moment, this condition is stated in the Fiscal Code only for sponsors that are companies paying income tax. There are no changes made for the deduction of costs with sponsorships made by companies paying tax on profit.
 
In case the cost with sponsorships is bigger and cannot be deducted entirely in the same trimester the sponsorship was made, it can be deducted during the next 28 consecutive trimesters.
 
 
All companies that do sponsorships, regardless if they pay income tax or profit tax, must submit a statement with the beneficiaries of the named sponsorships until the 25th of January of the following year.

A&I Consulting team