Modificari legislative pentru PFA-uri in 2016!

PFA-ul prin definiție, ar trebui să fie cea mai simplă formă de desfăşurare a unei activităţi comerciale, dar legislaţia s-a modificat continuu pentru acest segment, mai ales în decursul acestui an calendaristic.

Astfel, în prezent există în curs de aprobare un proiect de modificări ale Codului Fiscal care vizează şi modificări la nivelul de impozitare al veniturilor obţinute din activităţi independente, unele favorabile, altele mai puţin favorabile.

Vă prezentăm pe scurt principalele modificări existente în proiectul noului Cod Fiscal:

MODIFICAREA 1 (favorabilă) - Cotele de CAS se reduc începând cu data de 1 ianuarie 2017.

  01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
CAS (condiţii normale de muncă)      
Cota integral 26,30% 26,30% 21,00%
 
MODIFICAREA 2 (nefavorabilă) - PFA vor datora CAS, chiar dacă sunt salariați.

01.01.2015 01.01.2016
Persoanele fizice care realizează venituri din desfăşurarea activităţilor independente nu datorează contribuţii pentru aceste venituri dacă mai realizează şi venituri din salarii.
Se elimină excepţia care stabileşte că persoanele fizice care realizează venituri din desfăşurarea activităţilor independente nu datorează contribuţii pentru aceste venituri dacă mai realizează şi venituri din salarii.
 
 
MODIFICAREA 3 (nefavorabilă) - PFA vor datora CAS la nivelul cel mai mare dintre venitul realizat și plafonul minim, dar nu mai mare de plafonul maxim de 5 x câştigul salarial mediu brut.

01.01.2015 01.01.2016
Persoanele fizice care realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi independente se pot asigura în sistem la venitul minim, reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut (pentru anul 2015: 2.415 lei x 35%= 845 lei ).
Se elimină posibilitatea de alegere a venitului asigurat la sistemul public de pensii, de către persoanele fizice care realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi independente, care în prezent permite asigurarea în sistem la venitul minim, reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut. Pentru PFA care realizează venituri peste nivelul plafonului minim lunar, CAS se va calcula la nivelul venitului realizat, dar nu mai mult decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.
 
 
MODIFICAREA 4 (nefavorabilă) - Plățile anticipate de CAS nu se restituie și nu se regularizează.

01.01.2015 01.01.2016
                                                      -
Dacă venitul realizat, determinat în sistem real, este sub plafonul minim, plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale nu se restituie, acestea fiind luate în calcul la stabilirea stagiului de cotizare şi la stabilirea punctajului pentru pensionare.
 
 
MODIFICAREA 5 (favorabilă) - PFA nu vor datora CAS, dacă în anul anterior au realizat venituri lunare sub plafonul minim.

01.01.2015 01.01.2016
                                                       -
Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim, nu depun declaraţia și nu efectuează plăţi anticipate cu titlu de contribuţie de asigurări sociale.
 
 
MODIFICAREA 6 (favorabilă) - Baza de calcul pentru CASS plafonată la de 5 ori câştigul salarial mediu brut.

01.01.2015 01.01.2016
Nu exista plafon maxim pentru contribuţia la CASS, acesta calculându-se la nivelul diferenţei dintre încasări şi plăţi sau al normei de venit.
Întrucât se instituie obligația de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate asupra tuturor veniturilor realizate de persoanele fizice, se propune introducerea plafonului maxim al bazei lunare de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, respectiv, baza lunară de calcul asupra căreia se aplică cota individuală de contribuție nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat.
 
 
MODIFICAREA 7 (favorabilă) - PFA nu vor mai plăti CASS dacă nu obțin venituri, iar dacă obțin venituri sub plafonul minim, vor plătit CASS la acest plafon.

01.01.2015 01.01.2016
Plafonul minim pentru stabilirea bazei lunare de calcul a contribuției de asigurare de sanatate este reprezentat de valoarea unui salariu minim brut pe ţară.
Se elimină condiția privind plafonul minim reprezentând valoarea unui salariu minim brut pe ţară pentru stabilirea bazei lunare de calcul a contribuției. În aceste condiții, persoanele care nu realizează venituri nu vor mai avea obligația plății contribuției, iar cei care realizează venituri sub plafon, vor plăti contribuția asupra venitului efectiv realizat.
 
 
 
MODIFICAREA 8 (favorabilă) - CASS se va regulariza anual.

01.01.2015 01.01.2016
                                                    -
Se propune efectuarea regularizării anuale a CASS pentru toate veniturile obținute de persoana fizică, titlular al PFA. Astfel, în anul următor, organul fiscal va calcula baza anuală de calcul, ca sumă de baze anuale de calcul asupra cărora se datorează CASS.  Această bază anuală nu va putea depăși plafonul anual maxim reprezentând valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut înmulțit cu 12 luni (plafon anual pentru anul 2015: 144.900 lei).
 
 
Desi în anul 2016 se pregătește o listă de modificări fiscale atât favorabile cât și ne favorabile pentru PFA-uri, recomandarea noastră este să se țintă cont de acestea în planificarea financiară pentru luarea celor mai bune decizii.

Dacă aveți alte întrebări referitoare la modificările legislative pentru PFA-uri, vă stăm la dispoziție.

Echipa A&I Consulting